Капацитет на превозния парк

За транспортните услуги нашето предприятие разполага със следните превозни капацитети:

За превоз на TNG разполагаме с общо 17 цистерни, от които 10 са цистерни - полуремарке и 7 авто- цистерни, марка DROMACH, обем 21, 22, 35, 45 и 50 m³ и товароподемност 9, 10, 16, 19 и 20 тона.

Транспорт и разнос на нефтени деривати се извършва в цистерни, които се състоят от 3 полуремаркета цистерни, обем 34500 лит, 34000 лит. и 15000 лит., т.е. товароподменост 26, 33,5, 34,5 тон. А за развоз на нефтени деривати се ползва още един камион ремарке с цистерна с капацитет 30 тона и камион с цистерна, обем 5000 и 14000 литри.

Фирмата извършва доставка на газ пропан-бутан в бутилки за домакинство и промишлени нужди посредством 6 возила, марка Atego товароподемност 5 тона и 2 комби возила товароподемност 1,2 тона.

Палетната стока се транспортира с 6 полуремарке-щори, товароподемност 25 тона и обем 26 индустриални или 34 евро палети. За разнос на палетна стока се ползват и 2 камиона с полезна товароподемност 5 тона.

Разполагаме с 4 самосвала с товароподемност 19 тон и 3 полуремарке- самосвали с товароподемност 25 тона, които се ползват за транспорт на насипни товари, като чакъл, пясък или някои други строителни материали, мо и за транспорт на стопански продукти или други насипни стоки.

Нашия превозен парк разполага с платформа-полуремарке с товаропоедмнот от 25 тона, което се ползва най-често за превоз за машини. Освен това, имаме и две нископодни полуремаркета за транспорт на извънгабаритни и тежки товари.

За транспорт на общи стоки разполагаме с микробус, марка Iveco обемe 12 m³ т.е. 1,2 t и едно pick up возило, товароподемност 750 kg.