Kapacitet voznog parka

Za potrebe transporta naše preduzeće raspolaže sledećim voznim kapacitetima:

Za prevoz TNG-a posedujemo ukupno 17 cisterni, od čega je 10 cisterni - poluprikolica i 7 auto cisterni marke DROMECH, zapremine 21, 22, 35, 45 i 50 m³ i nosivosti 9, 10, 16, 19 I 20 tona.

Transport i razvoz naftnih derivata vrši se cisternama, u okviru kojih postoje 3 poluprikolice cisterne zapremine 34500 l, 34000 l i 15000 l, odnosno nosivosti 26, 33,5, 34,5 tona. Za potrebe razvoza naftnih derivata koriste se još kamion prikoličar sa cisternom kapaciteta 30 tona i kamion sa cisternom zapremine 5000 i 14000 l.

Distribucija PB boca za domaćinstvo i industriju obavlja se pomoću 6 vozila marke Atego nosivosti 5 t i 2 kombi vozila nosivosti 1,2 t.

Paletna roba razvozi se sa 6 poluprikolica-cerada, nosivosti 25 t, odnosno zapremine 26 industrijskih tj. 34 euro palete. Za razvoz paletne robe koriste se i 2 kamiona korisne nosivosti 5 t.

Posedujemo 4 kamiona kipera nosivosti 19 t i 3 poluprikolice kiperke nosivosti 25 t, koje se koriste za transport rasute robe, poput šljunka, peska ili nekog drugog građevinskog materijala, ali i za potrebu transporta poljoprivrednih proizvoda ili druge rinfuzne robe.

U našem voznom parku nalazi se plato prikolica nosivosti 25 t, koja se načešće koristi za prevoz mašina. Pored toga imamo i dve niskopodne prikolice za transport vangabaritnog tereta.

Za potrebu prevoza robe širokog asortimana posedujemo kombi vozilo marke Iveco zapremine 12 m³ tj. 1,2 t i jedno pick up vozilo nosivosti 750 kg.