Ostala priključna vozila

Prikolice sa ceradom

Naš vozni park raspolaže sa 6 poluprikolica-šlepera nosivosti 25 t, zapremine 26 industrijskih paleta tj. 34 euro paleta, a koriste se za transport paletne robe. Za potrebu prevoza lima u koturovima posedujemo dve namenske prikolice-cerade sa koritom.

Transport stiropora vrši se kamionima sa pripadajućom prikolicom zapremine 100 m³ odnosno 3 i 8 t nosivosti.

Pored toga imamo i 8 kamiona sa ceradom marke Atego, koje se koriste za razvoz PB boca za domaćinstvo i industriju i prevoz paletne robe. Nosivost ovih kamiona je 5 t.

Pored toga u voznom parku postoji i kamion sa ceradom marke Iveco, nosivosti 10 t.

Prikolice kiperke

Za potrebu transporta rasutih materijala, kao što su građevinski materijali ,poljoprivredni proizvodi i rinfuzna roba, raspolažemo sa 3 poluprikolice kiperke, nosivosti 23,5 , 24,5 i 28,5 t.

Plato prikolice

Plato prikolice se koriste za prevoz radnih mašina, ukupne korisne nosivosti 25 t. U našem voznom parku se nalaze dve ovakve prikolice.

Prikolice za prevoz vangabaritnog tereta

Za potrebu transporta vangabaritnog tereta posedujemo 2 namenske prikolice za teret koji odstupa od granica normalnog tereta, po svojim dimenzijama i težini.

Specijalna cisterna za prevoz cementa u praškastom stanju

Zapremina ove cisterne iznosi 33 t.

Auto mixer za prevoz betona

U našem posedu nalaze se dva mixera za prevoz betona nosivosti 15t.