Международен транспорт

Благодарение богатия опит във ръководенето на транспортни проекти във вътрешния транспорт сме развили и международен транспорт. За задграничен транспорт Euro Petrol Trans разполага с возила, които са подходящи за международен транспорт и имат всички необходими разрешения. Най-често извършваме транспорт на палетизирана стока в страните от региона, както и в други европейски страни,членки на европейския съюз

Тази част от транспорта специално преживява експанзия в нашето предприятие.