Влекачи

Предприятието Euro Petrol Trans в превозния си парк разполага и с 20 бр. влекачи , които се ползват за транспорт на различен вид стока и горива.