Zemljani radovi

Jedna od sporednih delatnosti naše kompanije je obavljanje građevinskih zemljanih radova. Za ove potrebe raspolažemo sa pet radnih mašina marke Sinoway i Terex, koje se koriste za utovar rasutog tereta, raščišćavanje i ravnanje terena, kopanje kanala i ostalih građevinski poslova.