Priključna vozila - cisterne

Za prevoz TNG posedujemo ukupno 24 cisterne, od čega je 17 cisterni-poluprikolica i 7 auto cisterni, zapremine 21, 22, 35, 45 i 50 m³ i nosivosti 9, 10, 16, 19 i 20 t.

Transport i razvoz naftnih derivata vrši se cisternama, u okviru kojih postoje 3 poluprikolice cisterne zapremine 34500 l, 34000 l i 15000 l, odnosno nosivosti 26, 33,5, 34,5 t. Za potrebe razvoza naftnih derivata koriste se još kamion prikoličar sa cisternom kapaciteta 30t i kamion sa cisternom zapremine 5000 i 14000 l.