Прикачени возила - цистерни

За транспорт на TNG разполагаме с общо 24 цистерни, от които 17 бр. са цистерни-полу-ремаркета и 7 авто-цистерни, с обем 21, 22, 35, 45 и 50 m³ и с капацитет 9, 10, 16, 19 и 20 тона.

За транспорт на нефтени деривати се ползват цистерни, в рамките на които са налични 3 цистерни-полу-ремаркета с обем от 34500 литра, 34000 литра и 15000 литра, т.е. с капацитет от 26, 33,5, 34,5 тона. Още един камион ремарке с цистерна с капацитет от 30 тона и камион цистерна, с обем 5000 и 4000 литра се ползват за транспорт на нефтените деривати.