Други ремаркета

Ремарке с брезент

Нашият превозен парк разполага с 6 полу-ремаркета- влекачи, с капацитет от 25 тона, с обем от 26 промишлени палети, т.е. 34 евро палети за транспорт на стока. За транспорт на ламарина в ролки, разполагаме с две специални полу-ремаркета с брезент и корито.

Транспорта на стиропор се извършва с камион с принадлежащо ремарке, обем 100 m³ т.е. 3 и 8 тон капацитет.

Освен тези, разполагаме и с 8 камиона с брезент, марка Atego, които се ползват за транспорт на пропан-бутан бутилки за домакинство и промишленост и за транспорт на палетизирана стока. Капацитета на тези камиони е по 5 тона.

Заедно с това в парка имаме камион марка Iveco, с товароносимост 10 тона.

Полу-ремарке самосвал

За транспорт на насипен материал, примерно строителен материал, селскостопански продукти и стока в насипно състояние, разполагаме с 3 полу-ремаркета смосвали, с капацитет от 23,5 , 24,5 и 28,5 тона.

Платформа ремаркета

Платформа ремаркета се ползват за транспорт на работни машини, с общ капацитет от 25 тона. Нашия превозен парк разполага с две такива ремаркета.

Ремарке за транспорт на извънгабаритни товари

За транспорт на извънгабаритен товар разполагама с 2 специални ремаркета, определени за транспорт на извънгабаритен товар.

Специална цистерна за транспорт на цимент на прах

Товароносимостта на тази цистерна е 33 тона.

Авто миксер за транспорт на бетон

Разполагаме с два миксера за транспорт на бетон, с капацитет по 15тона.