Вътрешен транспорт

Благодарение ориентацията към целевата група клиенти, имаме възможност за извършване на ефикасен бизнес с голям брой предприятия в сферата на услугите и транспорта на продукти. В рамките на вътрешния транспорт, Euro Petrol Trans работи с известни предприятия Euro Petrol и Euro Gas, като и с Euro Steel Centаr и Euro Styro Therm.

Освен членките на Лион груп, транспортните ни услуги се ползват и между другите компании: Coca Cola за транспорт на NEXT сокове, Weber elba, Ball Packaging, пивоварна Apatinska pivara, и много други малки и средни предприятия.