Комби и pick up возила

За транспорт на стока за широко потребление и асортимент разполагаме с 1 комби возило с товароподемност 1200 кг. Освен това, се ползват и две комби возила за разнасяне на пропан-бутан бутилки за домакинство и стопанство т.е. промишленост, с еднаква товароподемност от 1200 кг.

Pick up возила, с капацитет от 750 кг. също се ползват за транспорт на стока за широко потребление т.е. за транспорт на стока за широк спектър на употреба.