Работни машини

От работните машини, ползващите за надземни работи, нашият превозен парк разполага с: